Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН http://degrets.bg/

I. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които търговеца ДЕГРЕЦ ООД предоставя услуги на своите ползватели-клиентите си посредством електронният магазин http://degrets.bg/. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти, те се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Сайта http://degrets.bg/ се управлява от фирма ДЕГРЕЦ ООД.

2. Постоянен адрес и седалището на управление: България гр.Попово, ул.Димитър Благоев 45

3. Адреси на които упражнява дейността си като директен търговец и има реални (offline) магазини.

Магазин гр. Попово бул. България №94

Магазин гр. Попово Кооп.Пазар

Магазин гр. Попово Южна Пром.Зона

4. Данни за кореспонденция: Република България гр.Попово ул. Димитър Благоев 45 ет.2 ап.4

- формата за контакти в сайта - 24ч в денонощието;

- Live формата която се намира в долният десен ъгъл в сайта - 24ч в денонощието;

- имейл адреса ни sales@degrets.bg - 24ч в денонощието;

- мобилен телефон: 0700 50 500 или 0898 4 50 500 - в рамките на нормалното работно време за магазините.

5. Фирмата е регистрирана по ДДС, като ЕИК по ДДС е BG125576108.

ДЕГРЕЦ ООД продава в български лева, като цените са за 1 единица /1бр/, с включен ДДС.

6. Съхраняване на информация за потребителя и достъп до нея

ДЕГРЕЦ ООД съхранява следната информация за Потребителите на сайта:

Име, Презиме и Фамилия, телефон за връзка, имейл и адрес за доставка. Тези данни са необходими за точно и навременно предоставяне на услугите.

На всеки Потребител е предоставена възможност да промени данните си или да откаже съхраняването на информацията в писмен вид на имейл адрес sales@degrets.bg  Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на Сайта и същите се съхраняват, обработват и използват от ДЕГРЕЦ ООД не повече от 6 месеца. ДЕГРЕЦ ООД заявява, че предоставените от Потребителите на сайта лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални или каквито и да било други цели.

ДЕГРЕЦ ООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо въз основа на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед  изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите условия на сайта за електронна търговия. ДЕГРЕЦ ООД гарантира, че съхраняването и достъпа до тази информация са в съответствие със Закона за защита на личните данни.

7. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://degrets.bg/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговецa, като трябва да се има в предвид, че цветовете на снимките в каталога може да се различават от реалните в зависимост от устройството на което се извеждат и неговите настройки.
8. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Клиента:
1.  Клиентът има право:
- да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
- да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН http://degrets.bg/ при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
- да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на ДЕГРЕЦ ООД;
- да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
- да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
- при доставката на стоката да получи в писмен вид информацията по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.
 2. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.
 3. Клиентът се задължава:
- да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
- да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.
Права и задължения на ДЕГРЕЦ ООД:
1. ДЕГРЕЦ ООД  има право:
- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;.
2. ДЕГРЕЦ ООД гарантира предлагането на фабрично нови продукти.
3. ДЕГРЕЦ ООД се задължава:
- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

- не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите;

- неуспешен монтаж на тапети и фототапети, в следствие на неспазване на технологични особености, описани в инструкциите , придружаващи стоката.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от http://degrets.bg/, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://degrets.bg/. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.
2. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.
3. Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на http://degrets.bg/ и настоящите Общи условия.
4. Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на http://degrets.bg/ и настоящите Общи условия.

5. Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
5.1. Разглеждане на моделите. Клиентът избира продукт, който желае да поръча.
5.2. Чрез натискане на бутон „Добави в количката” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиента се отказва.
5.3. При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката в случай, че желае да се откажете от избрания продукт. 
5.4. Преди приключване на поръчката Клиентът трябва да въведе данни за доставка, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с Общите условия за пазаруване, посочени в сайта на ДЕГРЕЦ ООД. И Ако желае да получи фактура, Клиентът отбелязва това обстоятелство с чек бутон и въвежда данни за фактурата.
5.5. Приключване на поръчката. Моделите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.
5.6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Поръчай сега”.
6. Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.
7. При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на ДЕГРЕЦ ООД

V. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС.
2. Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока.
3. Плащането по направената поръчка се извършва по един от следните начини:
3.1. Чрез банков превод: При плащане чрез банков превод Клиентът трябва да отиде до най-близката банка или през интернет банкиране и да нареди плащането по следната сметка на ДЕГРЕЦ ООД:

Титуляр: ДЕГРЕЦ ООД
Банка: ДСК ЕАД
BIC: STSABGZF
IBAN: BG34STSA93000013349103

В платежното нареждане трябва да се посочи номера и датата на поръчката. Доставката ще бъде извършена не по-късно от 3 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на постъпване на цената на стоките по сметка на ДЕГРЕЦ ООД.

3.2. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

Промяна на обявените в сайта цени:
4. В случай на промяна на обявените в сайта цени  промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.
5. Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
6. При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI. ДОСТАВКА

1. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката. Доставката се извършва от куриер до посочения от Клиента реален адрес. Доставката се извършва в срок от 1 до 3 работни дни след потвърждаване  на поръчката, но, Клиента  има право да избере ден в който да се осъществи доставката .За населени места, в които куриерската фирма има доставка само в определени дни от седмицата, срокът на доставка е съобразен с това.
2. В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. Цената на доставката за направената поръчка се оформя спрямо куриерските фирми на преференциални транспортни такси. Тя се появява след избора на всички избрани  стоки от клиента.Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаната от Клиента стока. При получаване на стоката се заплаща цената за доставка, посочена в поръчката, а когато стоката се заплаща по банков път цената на доставката се заплаща едновременно с цената на поръчаната стока.

3. Отказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт или чрез имейл, изпратен на имейл адреса sales@degrets.bg

4. След заплащането на доставката, още до като Куриера е на адреса, Клиентът  може да огледа пратката за видими следи за отваряне, смачкване, намокряне и т.н. Ако има възражения за външния вид на Пратката , следва това да са опише в товарителницата на Куриера и ДЕГРЕЦ ООД незабавно да бъде уведомен на телефон +359886743363. Само така може да се докаже ,че Пратката има нараняване или друг недостатък, без Клиентът да има вина за това.

5. Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат уважени. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
- с неговото изпълнение;
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
- в други предвидени от закона случаи


VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Отказ от доставена стока
1. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

2. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми ДЕГРЕЦ ООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

3. Не подлежат на връщане следните стоки:

- Направени индивидуални поръчки по каталог, на тапети и фототапети ,и др., които не са в редовния асортимент

- Бързо разтворими лепила за тапети, тези продукти изискват специален режим на съхранение, в помещения с подходяща влажност, което не може да бъде доказано осигурено от Потребителите. - Тапети, на които е свалена фабричната опаковка и етикет. Продукта без фабричната си найлонова опаковка много бързо се замърсява, подбиват се краищата му, не може да се докаже метража му/може да е рязано/, а етикета му е неизменна част от него, носител на много важна информация.

- Фототапети със скъсан бандерол от капачките на кутията, Тези продукти са с много деликатен характер, веднъж отворени, за да бъдат разгледани, вероятността от намачкване и похабяване е много голяма.

- Внимание! На вече залепени тапети и фототапети, както и на залепени части от тях, рекламация не може да се прави!

4. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

5. Ако Клиентът желае сумата за продуктите която е заплатил да му бъде възстановена, същата ще бъде възстановена обратно по следните начини:

- за пратки заплатени чрез наложен платеж, сумата ще бъде възстановена обратно с наложен платеж.

- за пратки заплатени чрез банков превод, сумата ще бъде възстановена обратно с банков превод.

- за пратки заплатени чрез ePAY микросметка, сумата ще бъде възстановена директно в същата микросметка.

Рекламации
1. Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

- тапети с явни фабрични дефекти, като петна от масло, премачкани участъци, недобре оцветени и незапълнени декоративни участъци. Приемат се до една разкроена ролка  и само незалепени тапетни ролки. Няма логика дефектни тапетни ленти да се залепят на стената и чак тогава да се види дефекта, или да се накроят повече от една ролки и тогава да се установи дефект.

-фототапети с дублирани части/листи/
2. При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.
3. Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.
4. При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
5. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.
6. Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на ДЕГРЕЦ ООД .

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1.  Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.
2.  От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на поръчката.


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. ДЕГРЕЦ ООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН http://degrets.bg/, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.
2. Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и ДЕГРЕЦ ООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

XI. ОТГОВОРНОСТ
1.  Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

2. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Цветовете на стоките, показани в сайта http://degrets.bg/ зависят от настройките на вашия монитор.

2. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на ДЕГРЕЦ ООД освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

3. Настоящите общи условия влизат в сила за всички на 01.01.2017г.