Колко ролки тапети трябва да си купим?

18/08/2017 14:28:37

Лесен начин за изчисляване:

Да предположим, че вашата стая примерно е 4 на 6 м, а височината до тавана е 2.50 м. Вие имате намерение за купуване на тапети с ширина 0.53 см и дължина 10 м. Нека да изчислим количеството на нужните ролки. За тази цел изчисляваме периметъра на вашата стая: 4+4+6+6=20 метра. След това разделяме периметъра на ширината на вашите тапети и получаваме число което показва колко листа са необходими  от тапета за да покрие вашата стая: 20:0.53=37.7. Разбира се ще закръглим числото нагоре и то ще стане 38.

Към височината на стаята добавяме по 10 см за изравняване /и така тя става 2,6 м/. Сега умножаваме височината по количеството листи: 2.6х38=98,8 – това е числото което показва каква дължина от тапета ви е нужна за вашата стая. Остава само да разделим това число на дължината на тапета в една ролка: 98.8:10=9.88. Това число отново закръгляме нагоре.

Получаваме, че за нашата стая 4 на 6 са ни нужни 10 ролки тапети. Тук има особеност, че в това число влиза и пространството което заемат прозорците и вратите. Въпреки това ако имаме в предвид това пространство ще ви остане излишна не повече от една ролка, разбира се ако модела иска напасване на рисунката това ще ви бъде в плюс, ще имате малък запас в случай на брак при лепенето.